دستگاه RFID

دستگاههاي RFID سيستمهاي تگ خوان

همان طور که گفته شد، RFIDتکنولوژی ذخیره سازی داده است که می تواند برای شناسایی الکترونیکی، ردیابی و ذخیره اطلاعات در زمینه های مختلف به کار رود. تکنولوژی PFIDشامل سه جزء اصلی تگ های RFID، کارتخوان (ریدر) RFIDو سیستم جمع آوری و مدیریت داده ها می باشد. وظیفه کارتخوان (ریدر) RFIDکه یکی از اجزای اصلی سیستم های RFID …

دستگاههاي RFID سيستمهاي تگ خوان

فروش سیستم مدیریت و کنترل تردد پارکینگ ها بصورت هوشمند بوسیله انتن برد بلند RFID از راه دور توسط تگ داخل خودرو. … گذر کنترل فروش دستگاه کارتخوان کنترل دسترسی و ورود جهت ایمنی بیشتر برای اماکن و سیستم کنترل راهبند و دربهای اتوماتیک بوسیله انتن rf id از راه دور. … انتن برد بلند 15 متری تگ خوان پگاسوس.

دستگاه RFID

فهرست
error: شماره تماس مهندس گودرزی : 09124372935
تماس